ผลิตภัณฑ์
 
ติดต่อเรา
 
บริษัท โฟร์ดี อี.เอ็ม. จำกัด
39 ซอยกรุงเทพนนท์ 6
ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี
จังหวัดนนทบุรี 11000
Tel 02 965 0523-7
Fax 02 965 0528
Mobile 089 488 1799
E-Mail 
info@fourdem.com (สอบถามผลิตภัณฑ์)
ranon.d@fourdem.com(ผู้อำนวยการฝ่ายขายฯ)

ผู้อำนวยการฝ่ายขายฯ
 คุณรณน ดลรึเดช
 โทร. 089-488-1799
ภาคเหนือ
  คุณอธิปัตย์ สัตถาผล
  โทร. 085-917-0710
   E-Mailathipat.s@fourdem.com
ภาคกลาง
  คุณระวีวรรณ ฮุยเป้า
  โทร. 098-010-4001
E-Mailraweewan.h@fourdem.com
ภาคอีสาน
  คุณวิฑูรย์ บุญแขม
  โทร. 094-159-6994
   E-Mailwitoon.b@fourdem.com
ภาคใต้
  คุณไฟซอล  การี
  โทร. 097-249-5542
   E-Mailfaisal.k@fourdem.com
 
ผู้ชม
วันนี้ 623
เมื่อวาน 571
ทั้งหมด 711,103
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 786
เมื่อวาน 629
ทั้งหมด 912,573
 


Model : JC-D301T 

     First, the main parameters of the chest examination teaching system 

1. for the diagnostics curriculum system, to meet the chest inspection "visual, touch, hearing" skills training and assessment. 

2. the use of wireless stethoscope, can achieve multiple auscultation at the same time; to achieve more than 50 chest auscultation full information at the same time High simulation of coverage Auscultation effect. 

3. for easy to use, there is a sound element decomposition auscultation that is easy to identify; 

4. there is volume adaptive function, can be automatically analyzed in the computer system, set the auscultation volume, so that the operator feel more Close to real.  

5. The three-dimensional interactive visual experience illustrates the anatomical changes of pathological signs and the principle of auscultation sounds, vivid interface and simple operation.  

6. Heart and Lung Auscultation sounds including the mitral valve area, pulmonary valve area, aortic valve area. Three auscultation areas such as tricuspid area, anterior chest, infraorbital and back, etc. are stereoscopically broadcasted to collect and sort out common cardiovascular examination physiology and disease.  

7. Apical and precordial pulse function, synchronized with phonocardiogram and electrocardiogram display, more auscultative identification. 

8. Palpation of the chest can be set to trembling, asthma, tenderness, pericardial friction, pleural friction, and can set different lesions, different areas Domain, different strengths and weaknesses of the palpation signs. 

9. The model has a skeletal structure, obvious signs on the body surface, to meet the selection of operating parts of the teaching, training and various inspection methods. 

 
      Second, the main parameters of abdominal examination teaching system 

1. The standardized patient for abdominal examination is the adult female half-length model with obvious body surface markings anatomical correctly 

2. The model can achieve abdominal breathing, with the relevant abdominal examination operations. 

3. Liver and spleen palpation can simulate more than 10 different levels of physical changes, can achieve organ size, texture, tenderness. 

4. There are different parts of the tender point, rebound tenderness, to achieve tenderness and a variety of different features, and can simulate vibration water Sound and Murphy's sign;  

5. The bowel sounds can be adjusted to normal and abnormal: Weak, disappearing, active, hyperactive, etc. 

Model: JC-D304 


1. The model has skeletal structure and obvious body markings, which can be identified during inspection training.  

2. For the diagnostics curriculum system, can be performed by "visual, touch and hearing" skills operation. 

3. There are more than 50 chest auscultation for training. 

4. There is volume adaptive function, to set auscultation volume, so that the operation feel closer from the real human.  

5. Three-dimensional interactive visual experience, image interpretation of the anatomical, changes of pathological signs and auscultation sound  

6. There are approximately over 150 cases of cardiovascular examinations and 100 cases of lung examination. 
Model : JC-D305 


The main parameters of abdominal examination teaching system 

1. The standardized patient for abdominal examination is the adult female half-length model with obvious body surface markings anatomical correctly 

2. The model can achieve abdominal breathing, with the relevant abdominal examination operations. 

3. Liver and spleen palpation can simulate more than 10 different levels of physical changes, can achieve organ size, texture, tenderness. 

4. There are different parts of the tender point, rebound tenderness, to achieve tenderness and a variety of different features, and can simulate vibration water Sound and Murphy's sign;  

5. The bowel sounds can be adjusted to normal and abnormal: Weak, disappearing, active, hyperactive, etc. 


Copyright © 2014   fourd-simulator.com   All rights reserved.
CODE
 
เว็บสำเร็จรูป
×